Friday, March 17, 2017

Αντιμετώπιση σαρκώματος αντιβραχίου - Reconstruction of forearm sarcoma. Άρρεν ασθενής με καρκίνωμα στο αριστερό αντιβράχιο. Διεεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και κάλυψη του ελλείμματος με τμήμα το μηρού το οποίο μεταμοσχεύθηκε στο αντιβράχιο.

Χειρουργοί:

Σαπουντζής Σταμάτης, Πλαστικός Χειρουργός
Σαμολαδάς Ευθύμιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Male patient with soft tissue tumor (sarcoma) in his left forearm. Radical excision of the lesion and reconstruction with a free ALT flap.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, March 15, 2017

"Mommy Makeover" - Μειωτική στήθους και κοιλιοπλαστική

A mommy makeover is any combination of cosmetic procedures that restore your before-pregnancy appearance, typically focusing on the breasts and abdomen. A typical makeover might include a tummy tuck, a breast procedure such as an augmentation, lift or reduction and liposuction of the legs, arms or trunk.

Το  "Mommy Makeover"  συνίσταται σε ένα συνδυασμό επεμβάσεων κυρίως στο στήθος και στην κοιλιά σε γυναίκες μετά από εγκυμοσύνη που εμφανίζουν σημαντικη χαλάρωση στις περιχές αυτές. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να γίνει μόνο ανόρθωση στην περιοχή του στήθους ή και αύξηση του όγκου του με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. 
Στην περιοχή της κοιλιάς συνίσταται η κοιλιοπλαστική για την αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος αλλά και τη σύσφιξη των κοιλιακών μυών. Για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος διενεργείται και λιποαναρρόφηση για τη βελτίωση του περιγράμματος του κορμού. 


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Friday, March 10, 2017

Breast reduction - Μειωτική στήθουςA breast reduction, also referred to as a reduction mammoplasty, is a surgical procedure to reduce the size and improve the shape of the breasts. Typically, women who are candidates for this procedure have physical symptoms related to the weight or shape of their breasts. These symptoms include back pain, neck pain, and bra strap grooves. The incisions vary based upon the breast size before the operation and the final post operative size. An incision is made around the nipple and areola accompanied by a vertical incision below the areola with or without a horizontal incision made in the crease below the breast. Short scar techniques are frequently applicable in breast reduction surgery and allow excellent reduction of size with improved shape while limiting the extent of the incisions.For reduction of very large breasts, in some cases the nipple and areola may need to be surgically removed and reapplied as a graft. Removing and reapplying the nipple/areola tissue will result in the loss of nipple sensation and the inability to breastfeed.
Σκοπός της μειωτικής του στήθους είναι η μείωση του μεγέθους των μαστών με ταυτόγχρονη ανόρθωση αυτών και βελτίωση του σχήματός τους. Συνήθως οι γυναίκες που επιθυμούν μείωση του μεγέθους του στήθους παρουσιάζουν μια σειρά από λειτουργικά προβλήματα, όπως πόνος στον αυχένα και στη ράχη, δερματίτιδα και ερεθισμό του δέρματος από το στηθόδεσμα. Δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν και ψυχολογικά προβλήματα και αίσθημα ανασφάλειας.
Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα των μαστών η τομή είναι συνήθως γύρω από τη θηλαία άλω και μία καθετη από τη θηλαία άλω προς την υπομάστια πτυχή, ενώ άλλες φορές πρέπει να επεκταθεί και στην υπομάστια πτυχή.
Η τεχνική που εφαρμόζουμε εξασφαλίζει τις λιγότερες δυνατές τομές προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Κάποιες φορές είναι δυνατόν να ελαττώσουμε το μέγεθος των μαστών χωρίς τομές, μόνο με λιποαναρρόφηση. Στις περιπτώσεις όμως αυτές δεν μπορεί να επιτευχθεί ανόρθωση του μαστού.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, March 1, 2017

Αποκατάσταση γνάθου με περονιαίο κρημνό - Mandible reconstruction with free fibula flap.


Θύλη ασθενής με καρκίνωμα κάτω χείλους με επέκταση στο οστό της κάτω γνάθου. Διενεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και αφαίρεση του κεντρικού τμήματος της γνάθου. Για την αποκατάσταση του οστικού ελλείμματος λήφθηκε το οστό της περόνης μαζί με το υπερκείμενο δέρμα και μεταμοσχεύθηκε στην περιοχή της γνάθου.

Χειρουργοί:
Βαχτσεβάνος Κων/νος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Κεχαγιάς Νικόλαος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Τσέκος Αντώνιος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Σαπουντζής Σταμάτης, Πλαστικός χειρουργός

Αργυρακούλη Γεωργία, Αναισθησιολόγος

Female patient with lower lip cancer invaded the mandibular bone. After radical excision of the lesion the bone defect was reconstructed with bone and skin of the lower limb (fibula osteocutaneous flap).Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207