Monday, December 21, 2015

Breast augmentation with anatomical implants - Aυξητική στήθους με ανατομικά ενθέματα

Σκοπός της αυξητικής στήθους είναι είτε αύξηση του μεγέθους των μαστών είτε η διόρθωση πιθανής ασυμμετρίας. Η αύξηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, είτε με τη μεταμόσχευση λίπους, δηλαδή τη μεταφορά λιπώδους ιστού από μια περιοχή του σώματος στους μαστούς.

Στην περίπτωση χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης, η οδός προσπέλασης και εισόδου του ενθέματος μπορεί είναι στην υπομάστια πτυχή, γύρω από τη θηλαία άλω ή από τη μασχάλη. Ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά της γυναίκας, τα ενθέματα τοποθετούνται κάτω από το μαζικό αδένα ή κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ.

Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ενθέματα υψηλής ποιότητας, και μετεγχειρητικά θα λάβετε πιστοποιητικό των ενθεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

ireast augmentation Improves the size and appearance of the breasts by implanting silicone implants. Either under or over the chest muscle, thus producing a cosmetic enhancement.

Incision site:

• Periareolar – This incision is typically more concealed, but since it also involves cutting through the breast tissue it is associated with a higher likelihood of breast feeding difficulties, as compared to the other incision sites.Cutting through the tissue may increase the chance that there will be a change in breast or nipple sensation.
• Inframammary – This incision is generally less concealed than the periareolar and it’s associated with less breast feeding difficulties than the periareolar incision site. It is also the most commonly used incision site at the present time, and is felt to give the best access to, and control of, the breast implant pocket.
Axillary – This incision is less concealed than the periareolar and is associated with less breast feeding difficulties than the periareolar incision site. This approach is more difficult, and may increase the risk of damage to, and unexpected location of, the implant.
Implants Placement

Submuscular Placement

-Surgery and recovery may be longer
-Recovery may be more painful
-Reoperation may be more diffi cult
-Less visible and palpable implants
-Easier imaging during mammography exam
-May be preferable if you have thin or weakened breast tissue

Subglandular Placement

-Surgery and recovery may be shorter
-Recovery may be less painful
-More visible and palpable implants
-More difficult imaging during mammography exam
-It is not be recommended if you have thin or weakened breast tissue
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str., Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
www.drstam.gr
ssapountzis@yahoo.com
sapountziss@gmail.com

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, December 16, 2015

Lips enhancement with HA filler - Αύξηση χιελιών με υαλουρονικό οξύ


Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str., Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
www.drstam.gr
ssapountzis@yahoo.com
sapountziss@gmail.com

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Tuesday, December 15, 2015

Αποκατάσταση μαστού με κοιλιακό κρημνό. Improvement of abdoment after DIEP breast reconstruction

Η ασθενής υποβλήθηκε σε άμεση αποκατάσταση μαστού με τη χρήση κοιλιακού κρημνού DIEP. Κατά την επέμβαση χρησιμοποιήθηκε το δέρμα και το λίπος κάτωθεν του ομφαλού το οποίο μεταμοσχεύθηκε στην περιοχή του θώρακα. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε ταυτόγχρονα με την αποκατάσταση μαστού και βελτίωση της κοιλιακής χώρας.

Improvement of abdomen after breast reconstruction with autologous tissue using DIEP flap.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str., Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
www.drstam.gr
ssapountzis@yahoo.com
sapountziss@gmail.com

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Friday, December 4, 2015

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DIEP FLAP ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ - CTA in DIEP FLAP for Breast Reconstruction

Ο πλέον σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μαστού επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτόλογου ιστού από το δέρμα της κοιλιάς, χωρίς την ανάγκη χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης. Η επέμβαση απαιτεί εξειδικευμένο στη μικροχειρουργική πλαστικό χειρουργό, δεδομένου ότι ο δερμολιπώδης ιστός  λαμβάνεται μαζί με τα αγγεία που τον αιματώνουν προκειμένου να μεταφερθεί στην περιοχή του μαστού και να επαναιματωθεί από τα αγγεία του θώρακα.

Σπουδαίο εργαλείο στην ανεύρεση των τροφοφόρων αγγείων που αιματώνουν το δέρμα της κοιλιάς αποτελεί η αξονική αγγειογραφία. Στη φωτογραφία επισημαίνονται τα 4 διατιτραίνοντα αγγεία όπως φαίνονται στην απεικονιστική εξέταση καθώς και διεγχειρητικά.Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος  και το ποσοστό των επιπλοκών.

The most innovative method for breast reconstruction is the use of autologous tissue from the abdomen or DIEP flap. CTA is a great tool for preoperative mapping of perforators vessels decreasing the operative time and complications rates.
The picture shows the results of preop CTA revealing 4 perforator vessels and the clinic findings intraoperatively.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str., Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
www.drstam.gr
ssapountzis@yahoo.com
sapountziss@gmail.com

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, November 25, 2015

Nasal reconstruction with 2-stage double forehead flapMale patient with nasal squamous cell carcinoma. Subtotal rhinectomy was performed. The defect was reconstructed with double forehead flap. The first flap was used for nasal lining reconstruction. Nasal septum and conchal cartilage graft were used for nasal support. The second forehead flap covered the external part of the nose.  The reconstruction was completed in 2 stages. Further improvement is possible after minor surgery for flap debulking.


Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str., Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
www.drstam.gr
ssapountzis@yahoo.com
sapountziss@gmail.com

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Sunday, November 1, 2015

Natural lips enhancement with Hyaluronic acid filler. Αύξηση χειλιών με υαλουρουνικό οξύ.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+
30 6944292525, 2310 252590
www.drstam.gr

Monday, October 26, 2015

Sunday, October 18, 2015

Fat grafting to face - Μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο


Fat transferring to face is an excellent technique for facial rejuvenation. The use of own tissue replaces the facial volume giving a youthful result.

Η μεταμόσχευση λίπους στο αποτελεί μια πολύ καλή μέθοδος για την αναπλήρωση του χαμένου όγκου στο πρόσωπο, μείωση των ρυτίδων και αύξηση του όγκου των χειλεών. Διενεργείται υπό τοπική αναισθησία και το αποτέλεσμα είναι απολύτως φυσικό.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Local recurrence of soft tissue sarcoma- wide excision and reconstruction with radial forearm. Υποτροπή σαρκώματος μαλακών μορίων, ευρεία εκτομή και αποκατάσταση με κερκιδικό κρημνό

Local recurrence of soft tissue sarcoma- wide excision and reconstruction with radial forearm. Υποτροπή σαρκώματος μαλακών μορίων, ευρεία εκτομή και αποκατάσταση με κερκιδικό κρημνό

Patient with recurrent soft tissue sarcoma of forearm. Wide excision and reconstruction with radial forearm flap.

‘Αρρεν ασθενή με υποτροπή σαρκώματος μαλακών μορίων στο αντιβράχιο. Διενεργήθη ευρεία εκτομή και αποκατάσταση με κερκιδικό κρημνό.
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Saturday, October 10, 2015

Thursday, October 8, 2015

Scar removal - Διόρθωση ουλής

Male patient with scar in forearm after severe trauma. After excision of previous scar, proper skin approximation and skin closure was made to ensure better cosmetic result. Even if it is impossible to disappear a scar we can make it better using a proper technique. 

 Άρρεν ασθενής με ουλή στο αντιβράχιο μετά από σοβαρή κάκωση. Διενεργήθη εκτομή της υπάρχουσας ουλής και σύγκλειση του δέρματος με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί το αισθητικό αποτέλεσμα. Αν και είναι αδύνατον να εξαφανίσουμε μια ουλή, με την κατάλληλη τεχνική είναι δυνατόν να επιτύχουμε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Monday, October 5, 2015

Inverted nipple correction - Αποκατάσταση εισολκής θηλής

Inverted nipple refers to a condition in which the entire nipple or a portion of it is buried inward toward the lactiferous duct. Inverted nipples are a common source of selfconsciousness and concern for many women. It has been estimated that from 2 to 10% of women are affected by inverted nipples presenting uni- or bilaterally with varying degrees of severity. This deformity has been linked to various aesthetic, functional, and psychological problems and can be troublesome in breastfeeding.
Inverted nipple can result from congenital or acquired causes. A large majority of cases are attributable to congenital causes.

We present 2 cases of female patients with inverted nipples. Both patients were treated under local anesthesia with "Arabesque"-shape sutures technique invented by Dr.Stam. 
The technique was published in the official journal of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00266-011-9827-4
Η εισολκή θηλής αποτελεί κλινική  οντότητα κατά την οποία ολόκληρη η θηλή ή μέρος αυτής είναι εμβυθισμένη. Περίπου 2-10% των γυναικών παρουσιάζουν εισολκή θηλής, η οποία μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη καθώς και ποικίλης βαρύτητας. Η οντότητα μπορεί να προκαλέσει αισθητικά, λειτουργικά (αδυναμία θηλασμού) και ψυχολογικά προβήματα στη γυναίκα. 

Παρουσιάζονται 2 περιπτώσεις γυναικών με εισολκή θηλής, η οποία  αποκαταστάθηκε με προσωπική τεχνική με τη χρήση μόνο ραμμάτων χωρίς εμφανή ουλή. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει δημοσιευτεί στο επίσημο περιοδικό της Διεθνούς Ένωσης Αισθητικής Χειρουργικής - ISAPS. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00266-011-9827-4

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Sunday, October 4, 2015

Microvascular Anastomosis - Μικροαγγειακή Αναστόμωση - Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Microvascular Anastomosis between vein graft and thoracodorsal vein  -  Μικροαγγειακή αναστόμωση μεταξύ φλεβικού μοσχεύματος και Θωρακοραχιαίας φλέβας

Salvage of free Latissimus Dorsi flap for lower due to venous congestion. Free latissimus dorsi flap was performed for lower limb reconstruction. Due to severe injury of the foot, it was necessary  the use of vein graft. It is presented the microvascular anastomosis between the vein graft and the thoracodorsal vein. The vessel diameter was about 2mm and 9-0 suture was used.
Surgeons: Stamatis  Sapountzis, Plastic Surgeon
                 Ioannis Rallis,  Orthopedic Surgeon
                  Vasileios Goulios, Orthopedic Surgeon

Μικροαγγειακή αναστόμωση μεταξύ φλεβικού μοσχεύματος και Θωρακοραχιαίας φλέβας. Πρόκειται για ελεύθερο κρημνό πλατέος ραχιαίου μυός για αποκατάσταση κάτω άκρου μετά από σοβαρή κάκωση του σκέλους. Λόγω της κάκωσης απαιτήθηκε η χρήση φλεβικού μοσχεύματος. Το μέγεθος των αγγείων είναι περίπου 2 χιλ. Η αναστόμωση πραγματοποιείται με τη χρήση μικροσκοπίου όπου μεγενθύνει τα αγγεία 10-20 φορές.

Χειρουργοί: Σταμάτης Σαπουντζής  Πλαστικός Χειρουργός,
                      Ιωάννης Ράλλης Ορθοπαιδικός Χειρουργός,
                      Βασίλειος Γούλιος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Σταμάτης Σαπουντζής
Πλαστικός Χειρουργός
Αισθητική και  Επανορθωτική Χειρουργική - Μικροχειρουργική
Ειδικευθείς στο  Queen Victoria Hospital, UK, China Medical University Hospital, Taiwan  και Seoul National University Hospital, S. Korea

Τσιμισκή 99, Θεσσαλονίκη
τηλ: 6944292525
email: ssapountzis@yahoo.com
            sapountziss@gmail.com
www.drstam.gr

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr


Nasolabial folds correction with Hyaluronic acid filler - Ενέσιμο Υαλουρονικό οξύ για διόρθωση ρινοπαρειακών ρυτίδων
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Friday, October 2, 2015

Skin cancer resection and reconstruction with Facial artery perforator flap - Εκτομή δερματικού καρκίνου παρειάς και αποκατάσταση με διατιτραίνων κρημνό προσωπικής αρτηρίας

Female patient with cheek skin cancer. Wide resection of the lesion and reconstruction with facial artery perforator flap. Early postoperative result. 

Θύλη ασθενής με δερματικό καρκίνωμα παρειάς. Διενεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και αποκατάσταση με κρημνό από την περιοχή του τραχήλου. Η αγγείωση του κρημνού βασίστηκε σε διατιτραίνων κλάδο των προσωπικών αγγείων. Πρώιμο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Thursday, October 1, 2015

Breat Augmentaton and Inverted nipple correction. Αυξητική στήθους και ταυτόχρονη διόρθωση της εισολκής Θηλών

Female patient required breast augmentation and inverted nipple correction. Texture anatomical 250cc silicone implants were used.The implants were inserted submuscular through transaxillary approach.  Inverted nipple was corrected with "Arabesque"-shape sutures technique invented by Dr.Stam. 
The technique was published in the official journal of the inernational Society of Aesthetic Plastic Surgery 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00266-011-9827-4

Θύλη ασθενής με μικρομαστία και εισολκή θηλής. Διενεργήθη αυξητική μαστών με ανατομικά ενθέματα 250cc. Τα ενθέματα τοποθετήθηκαν υπομυικά με προσπέλαση από τη μασχάλη.  Η εισολκή θηλής αποκαταστάθηκε με προσωπική τεχνική με τη χρήση μόνο ραμμάτων χωρίς εμφανή ουλή. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει δημοσιευτεί στο επίσημο περιοδικό της Διεθνούς Ένωσης Αισθητικής Χειρουργικής - ISAPS. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00266-011-9827-4Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.grEndoscopic Forehead Lift - Ενδοσκοπικό μετωπιαίο λίφτινγκ

The Endoscopic Eyebrow/ Forehead Lift is very popular. It requires 5 small incisions hidden in the hair and leaves no visible scar. This procedure can lift everything from the hairline to the eyebrows. It tightens and smoothes the entire forehead while lifting the eyebrow area which “opens up” the entire upper face. Eyebrow shape and asymmetry can be addressed with this type of lift. Following the procedure there will be some bruising and swelling. Patients are usually comfortable returning to their normal routine activities in about 2 weeks. 

Το ενδοσκοπικό μετωπαίο λίφτινγκ προσφέρει ανόρθωση των φρυδιών και απάλυνση των ρυτίδων του μετώπου. Διενεργείται μέσω μικρών τομών μέσα στο τριχωτό της κεφαλής όπου δεν είναι ορατές μετεγχειρητικά ενώ η χρήση του ενδοσκοπίου προσφέρει άμεση όραση στις ανατομικές δομές αυξάνοντας την ασφάλεια της επέμβασης. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι περίπου 2 εβδομάδες. 
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Nasolabial fold correction with Hyaluronic acid filler - Διόρθωση ρινοπαρειακής αύλακας με ενέσιμο υαλουρονικό οξύ.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Soft tissue tumor- wide resection and reconstruction with medial plantar flap. Όγκος μαλακών μορίων στον άκρο πόδα - Ευρεία εκτομή και αποκατάσταση με έσω πελματιαίο κρημνό

Female patient with soft tissue sarcoma of foot. Wide resection and reconstruction of the defect with pedicled medial plantar flap. Donor site was covered with split thickness skin graft. 

Θύλη ασθενής με σάρκωμα στον άκρο πόδα. Διενεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και αποκατάσταση με έσω πελματιαίο κρημνό. Η δότρια περιοχή καλύφθηκε με δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους.
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Tuesday, September 29, 2015

Nasolabial fold correction with Hyaluronic acid filler - Διόρθωση ρινοπαρειακής αύλακας με ενέσιμο υαλουρονικό

Nasolabial fold correction with HA filler; 0.6ml per side. Διόρθωση ρινοπαρειακής αύλακας με υαλουρονικό οξύ. Χρησιμοποιήθηκε 0.6ml σε κάθε πλευρά.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Monday, September 28, 2015

Neck Liposuction and MACS Lift - Λιποαναρρόφηση λαιμού και μίνι λίφτινγκ (MACS Lift)

Female patient with significant neck laxity. Under local anesthesia neck liposuction and mini face lift (MACS lift) was performed.

Ασθενής με χαλάρωση στην περιοχή του λαιμού. Υπό τοπική αναισθησία διενεργήθη λιποαναρρόφηση στο λαιμό και μίνι λίφτινγκ.

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Unstable scar after metal plates removal due to tibial fracture. Ασταθής ουλή μετά την αφαίρεση υλικών λόγω κατάγματος κνήμης

Ασθενής με ασταθή ουλή στην κνήμη μετά την αφαίρεση πλάκας οστεοσύνθεσης λόγω κατάγματος κνήμης. Διενεργήθη χειρουργικός καθαρισμός, κάλυψη του οστού με μετάθεση της έσω κεφαλής του γαστροκνήμιου μυός και κάλυψη του δερματικού ελλείμματος με κρημνό Keystone. 2 μήνες μετά πλήρης επούλωση του χειρουργικού τραύματος.
 
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Wide excsion of recurrent SCC- Ευρεία εκτομή υποτροπής ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και αποκατάσταση με τοπικό κρημνό

Recurrent cheek SCC - Wide excision and superficial parotidectomy with facial nerve preservation. Reconstruction with local flap. 


Υποτροπή ακανθοκυτταρικού  καρκινώματος παρειάς. Διενεργήθηκε ευρεία εκτομή και επιπολής παρωτιδεντομή. Οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου αναγνωρίστηκαν και διατηρήθηκαν. Κάλυψη του ελλείμματος με τοπικό κρμηνό. Αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των ραμμάτων. 

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Sunday, September 27, 2015

Fibula osteocutaneous flap - Λήψη περονιαίου οστεοδερματικού κρημνού

 
 
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Breast Reconstruction with DIEP Flap - Αποκατάσταση μαστού με αυτόλογους ιστούς από την κοιλιά (DIEP Flap) χωρίς τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης

Η απώλεια του μαστού μετά από μαστεκτομή επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία της γυναίκας. Άγχος, κατάθλιψη, απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος, μείωση της γυναικίας αυτοεκτίμησης είναι συνήθη επακόλουθα μετά από επέμβαση μαστεκτομής.
Αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή επιδρά θετικά στην ψυχολογία των γυναικών και βελτιώνει την ποιότητα ζώης τους. Για το λόγο αυτό στα περισσότερα κέντρα του εξωτερικού επικρατεί η τάση μαζί με τη μαστεκτομή να διενεργείται και η αποκατάσταση, έτσι ώστε η γυναίκα να μη βιώνει την απώλεια του μαστού. Παρόλα αυτά η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει μήνες ή χρόνια μετά τη μαστεκτομή με πολύ καλά αποτελέσματα και χωρίς να επηρεάζει την πορεία της νόσου.
Ο πιο συχνός τρόπος αποκατάστασης είναι με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. Συνήθως απαιτείται αρχικά η τοποθέτηση ενός διατατήρα κάτω από το δέρμα και τους μύες του θώρακα, οποίος σταδιακά διατείνει το υπερκείμενο δέρμα και αφού παραμένει για μερικούς μήνες, στη συνέχεια αντικαθίσταται με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η απλότητα της τεχνικής, ο μικρός χειρουργικός χρόνος και η σχετικά γρήγορη ανάρρωση.

Παρόλα αυτά τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η παρουσία ξένου σώματος, η δυσκολία επίτευξης συμμετρίας με τον άλλο μαστό, στην ψηλάφηση ο νέος μαστός διαφέρει σημαντικά από τον φυσιολογικό, υπάρχει υψηλό ποσοστό αποτυχίας σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, συχνή είναι η εμφάνιση κάψας γύρω από το ένθεμα (το στήθος γίνεται σκληρό, το σχήμα του αλλάζει και στη συνέχεια προκαλεί πόνο, οπότε το ένθεμα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί). Επίσης, τα μέχρι τώρα διαθέσιμα ενθέματα σιλικόνης ακόμα και τα πιο σύγχρονα δεν αντέχουν για πάντα και θα πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον να αντικατασταθούν.
Ο πιο σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μαστού περιλαμβάνει τη χρήση αυτόλογων ιστών από την κοιλιά χωρίς την ανάγκη χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης. Κατά την τεχνική αυτή (DIEP flap) λαμβάνεται  το δέρμα και το λίπος της κοιλιάς κάτω από τον ομφαλό (όπως στην κοιλιοπλαστική) και μεταφέρεται στην περιοχή του  μαστού. Για να αιματωθεί ο νέος μαστός ο Πλαστικός Χειρουργός  εξειδικευμένος στη Μικροχειρουργική αναστομώνει τα αγγεία του κρημνού της κοιλιάς με τα αγγεία του θώρακα με τη βοήθεια του μικροσκοπίου.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:
-    Η μη χρήση ξένου σώματος δηλαδή ενθέματος σιλικόνης

-    Το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό, αφού ο νέος μαστός αποτελείται από λίπος απότε στην ψηλάφηση ομοιάζει περισσότερο με τον φυσιολογικό μαστό

-    Ο νέος μαστός παρουσιάζει τη φυσιολογική πτώση που εμφανίζει και ο άλλος μαστός δίνοντας πιο συμμετρικό αποτέλεσμα

-    Πρόκειται για εφ’όρου ζωής αποκατάσταση, αφού δεν απαιτούνται άλλες επεμβάσεις μετά από χρόνια, όπως συμβαίνει με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης

-    Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι γυναικές που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο αποκατάστασης είναι περισσότερο ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτές που επιλέγουν τη χρήση ενθεμάτων
-    Ταυτόγχρονα με την αποκατάσταση μαστού βελτιώνεται και η περιοχή της κοιλιάς καθώς αφαιρείται από την περιοχή η περίσσεια του λίπους.
Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ο αυξημένος χειρουργικός χρόνος, καθώς και ότι απαιτείται από τον πλαστικό χειρουργό να είναι εξειδικευμένος στη μικροχειρουργική.
Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης μαστού στην Ευρώπη, το Queen Victoria Hospital στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από το 80% των αποκαταστάσεων μαστού διενεργούνται με την τεχνική αυτή με ποσοστά επιτυχίας υψηλότερο του 98%.
Είναι λοιπόν απαραίτητο κάθε γυναίκα που πρόκειται να υποβληθεί σε αποκατάσταση μαστού να λάβει την απαραίτητη ενημέρωση από πλαστικό χειρουργό εξειδικευμένο στην αποκατάσταση μαστού προκειμένου να επιλεγεί η πιο κατάλληλη τεχνική για την περίπτωσή της.
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Abdominal liposuction - Λιποαναρρόφηση κοιλίαςStamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Facial Palsy Reconstruction with Free Gracilis - Αποκατάσταση παράλυσης προσωπικού νεύρου με τη χρήση ισχνού προσαγωγού μυός

What Is Facial Paralysis?

Facial paralysis is loss of facial movement because of nerve damage. Your facial muscles droop or become weak. It usually happens on just one side of the face and is typically caused by:

  • infection or inflammation of the facial nerve
  • head trauma
  • head or neck tumor
  • stroke

Facial paralysis can come on suddenly (in the case of Bell’s palsy, for example) or can happen gradually over a period of months (in the case of a head or neck tumor). Depending on the cause, the paralysis might last a short or extended period of time.

Παράλυση Προσωπικού Νεύρου

Η παράλυση του προσωπικού νεύρου προκαλεί αδυναμία κίνησης των μυών του προσώπου. Συνήθως, συμβαίνει στη μία πλευρά του προσώπου, ενώ σπανιότερα εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα. Οι κύριες αιτίες εμφάνισης είναι:

  • φλεγμονή του προωπικού νεύρου
  • κακωση κεφαλής
  • όγκοι κεφαλής-τραχήλου
  • αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Η παράλυση του προσωπικού νεύρου μπορεί να συμβεί οξέως (Bell palsy) ή σταδιακά με την πάροδο μηνών. Αναλόγως την αιτία μπορεί να είναι παροδική ή μόνιμη.


It is presented a case of a male patient with long lasting left side facial paralysis after tumor removal. Facial movement was restored using free gracilis muscle flap.

Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος ασθενούς με παράλυση του προσωπικού νεύρου στην αριστερή πλευρά του προώπου. Για την αποκατάσταση της κινητικότητας του προσώπου χρησιμοποιήθηκε ο ισχνός προσαγωγός μυς της έσω επιφάνειας του μηρού, ο οποίος μεταμοσχεύθηκε στο πρόσωπου. Τα αγγεία και το νεύρο του μυός αναστομώθηκαν με αγγεία και νεύρα του προσώπου, ώστε ο μυς να  ανακτήσει τη λειτουργία του.

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Forehead BCC - Αφαίρεση επιθηλιώματος και αποκατάσταση με τοπικό κρημνό

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Neck Liposuction and Chin Fat grafting - Λιποαναρρόφηση λαιμού και μεταμόσχευση λίπους στο πηγούνι

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Lip Augmentation with HA Filler - Αύξηση Χειλιών με ενέσιμο Υαλουρονικό. 
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Monday, September 21, 2015

Μειωτική στήθους - Breast reduction with superomedial pedicle

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Saturday, January 17, 2015

Αποκατάσταση όγκου θωρακικού τοιχώματος με perforator κρημνό από τη ράχηWide excision of thoracic wall SCC and reconstruction with Thoracodorsal Artery Perforator Fap (TAP)

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr