Wednesday, September 27, 2017

Tummy tuck and thigh lift - Κοιλιοπλαστική και λίφτινγκ μηρών


Γυναίκα 60 ετών με σημαντική λιποδυστροφία μηρών και κρεμάμενη κοιλιά μετά από απώλεια βάρους. Διενεργήθηκε κοιλιοπλαστική και λίφτινγκ μηρών.

Before and after tummy tuck and thigh lift.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/drstam.gr/
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 

Sunday, September 17, 2017

Λιποαναρρόφηση κορμού και μηρών - Trunk and thighs liposuction

Σκοπός της επέμβασης είναι η διόρθωση του περιγράμματος του σώματος με την αφαίρεση λιπώδους ιστού, ενώ σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μέθοδος αδυνατίσματος.
Με την λιποαναρρόφηση επιτυγχνάνουμε μέσω μικρών οπών και τη χρήση ειδικής κάνουλας την αφαίρεση λιπώδους ιστού από περιοχές με υπετροφία όπως είναι οι γλουτοί, τα ψωμάκια, η κοιλιά, τα γόνατα, το στήθος, οι βραχίονες ή ακόμα το πρόσωπο και ο λαιμός.
Για καλύτερα αποτελέσματα και γρήγορότερη ανάρρωση, χρησιμοποιούμε την “tumescent” τεχνική, δηλαδή τη διήθηση της περιοχής που πρόκειται να λιποαναρροφήσουμε με διάλυμα φυσιολογικού ορού, αγγειοσυσπαστικού και ανασιθητικού φαρμάκου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζουμε τη λιποαναρρόφηση με την λιπομεταφορά δηλαδή με μεταμόσχευση λίπους από μια περιοχή του σώματος σε άλλη.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες ή και περισσότερο ανάλογα την έκταση της περιοχής.

Τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με μέθη ή γενική αναισθησία.

Επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 ημέρες αν η περιοχή που λιποαναρροφήθηκε είναι μικρή. Σε διαφορετική επρίπτωση απαιτείται ανάρρωση σε 7-10 ημέρες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό σε 6 -12 μήνες.

 Γενικά οι επιπλοκές της λιποαναρρόφησης είναι εξαιρετικά σπάνιες ειδικά αν πραγματοποιούνται σε ασφαλές χειρουργικό περιβάλλον. Πιθανή ασυμμετρία και μικρά βαθουλώματα είναι πιθανό να συμβούν, τα οποία όμως με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται αλλά μπορεί να είναι και μόνιμα. Λοίμωξη, αιμάτωμα, θρόμβωση και υπο- ή υπέρχωση του δέρματος είναι σπάνιες επιπλοκές.


Liposuction improves body shape by removing exercise-resistant fat deposits with a tube and a vacuum device. This procedure can be performed using the tumescent or the super-wet techniques. Liposuction techniques typically are performed after targeted fat cells are infused with a saline solution containing a local anesthetic and adrenalin to decrease blood loss, allow an easier removal of the fat, as well as diminish postoperative discomfort. This also reduces post-operative bruising and swelling. The most common locations for liposuction are: chin, cheeks, neck, and upper arms, the area above the breasts, abdomen, buttocks, hips, thighs, knees, calves, and ankles.

The patient usually returns to work after five days. More strenuous activity may be resumed after two to four weeks. Full recovery from swelling and bruising may take one to six months depending upon the amount of fat that is removed and the areas that were treated.

Risks:
Infection, asymmetry, rippling of the skin, pigmentation changes (hypo/hyper), injury to the skin, fluid retention and/or excessive loss of blood and fluids.


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 

Tuesday, September 12, 2017

Face lift, fat tranfer, botox - Λίφτινγκ προσώπου και λαιμού, μεταμόσχευση λίπους και Botox
Λίφτινγκ
Το μίνι λίφτινγκ αναζωογονεί το κεντρικό τμήμα του προσώπου και μερικώς την περιοχή του λαιμού.
 Διάρκεια επέμβασης
2-4 ώρες
Αναισθησία
Συνήθως πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ή συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και μέθης
Παραμονή στην κλινική
Συνήθως απαιτείται παραμονή στην κλινική για ένα βράδυ.
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Παροδικό οίδημα, μελανιές και αίσθημα τάσης στο πρόσωπο εμφανίζονται σχεδόν πάντα μετεγχειρητικά. Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί αιμορραγία, φλεγμονή, νέκρωση δέρματος (καπνιστές), υπαισθησία στην περιοχή του αυτιού, κακώσεις νεύρων (συνήθως παροδικές), εμφανείς ουλές, ασυμμετρία.
Επιστροφή στις δραστηριότητες
Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας μετά από 1-2 εβδομάδες. Έντονες δραστηριότητες ενδεικνύονται μετά από 3 εβδομάδες

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του μίνι-λίφτινγκ διαρκούν τουλάχιστον για 5-10 χρόνια.


Facelift
Rejuvenates the central section of the face.
Procedure
The facelift rejuvenates the central section of the face, from the lower eyelid to the upper lip, by repositioning sagging tissues and enhancing the volume of soft tissue that is lost in the midface with age, sun exposure and gravity.
Length
The procedure takes approximately two to four hours
Anesthesia
General anesthesia or intravenous sedation and local anesthesia are used.
Inpatient/Outpatient
May be either an inpatient or outpatient procedure depending upon whether other procedures are being performed at the same time.
Possible Side Effects
Temporary swelling, numbness, weakness of facial muscles or dry eyes.
Risks
Infection, persistent swelling, persistent dry eyes, permanent muscle weakness or areas of permanent numbness are possible.
Recovery
The patient may resume work in seven to fourteen days. More strenuous activities may be resumed after three weeks.
Results
The results are usually permanent.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Friday, August 25, 2017

Κοιλιοπλαστική, λιποαναρρόφηση κοιλιάς μηρών, μεταμόσχευση λίπους στο στήθος - Lipoabdominoplasty and breast fat transferΠριν και μετά από επέμβαση κοιλιοπλαστικής και λιποαναρρόφησης στην περιοχή της κοιλιάς και τους μηρούς και ταυτόγχρονη μεταμόσχευση λίπους στην περιοχή του στήθους.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 

Λιποαναρρόφηση κοιλιάς και πλαϊνά μέσης - abdominal and waist liposuction


Σκοπός της επέμβασης είναι η διόρθωση του περιγράμματος του σώματος με την αφαίρεση λιπώδους ιστού, ενώ σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μέθοδος αδυνατίσματος.
Με την λιποαναρρόφηση επιτυγχνάνουμε μέσω μικρών οπών και τη χρήση ειδικής κάνουλας την αφαίρεση λιπώδους ιστού από περιοχές με υπετροφία όπως είναι οι γλουτοί, τα ψωμάκια, η κοιλιά, τα γόνατα, το στήθος, οι βραχίονες ή ακόμα το πρόσωπο και ο λαιμός.
Για καλύτερα αποτελέσματα και γρήγορότερη ανάρρωση, χρησιμοποιούμε την “tumescent” τεχνική, δηλαδή τη διήθηση της περιοχής που πρόκειται να λιποαναρροφήσουμε με διάλυμα φυσιολογικού ορού, αγγειοσυσπαστικού και ανασιθητικού φαρμάκου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζουμε τη λιποαναρρόφηση με την λιπομεταφορά δηλαδή με μεταμόσχευση λίπους από μια περιοχή του σώματος σε άλλη.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες ή και περισσότερο ανάλογα την έκταση της περιοχής.

Τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με μέθη ή γενική αναισθησία.

Επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 ημέρες αν η περιοχή που λιποαναρροφήθηκε είναι μικρή. Σε διαφορετική επρίπτωση απαιτείται ανάρρωση σε 7-10 ημέρες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό σε 6 -12 μήνες.

 Γενικά οι επιπλοκές της λιποαναρρόφησης είναι εξαιρετικά σπάνιες ειδικά αν πραγματοποιούνται σε ασφαλές χειρουργικό περιβάλλον. Πιθανή ασυμμετρία και μικρά βαθουλώματα είναι πιθανό να συμβούν, τα οποία όμως με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται αλλά μπορεί να είναι και μόνιμα. Λοίμωξη, αιμάτωμα, θρόμβωση και υπο- ή υπέρχωση του δέρματος είναι σπάνιες επιπλοκές.Liposuction improves body shape by removing exercise-resistant fat deposits with a tube and a vacuum device. This procedure can be performed using the tumescent or the super-wet techniques. Liposuction techniques typically are performed after targeted fat cells are infused with a saline solution containing a local anesthetic and adrenalin to decrease blood loss, allow an easier removal of the fat, as well as diminish postoperative discomfort. This also reduces post-operative bruising and swelling. The most common locations for liposuction are: chin, cheeks, neck, and upper arms, the area above the breasts, abdomen, buttocks, hips, thighs, knees, calves, and ankles.

The patient usually returns to work after five days. More strenuous activity may be resumed after two to four weeks. Full recovery from swelling and bruising may take one to six months depending upon the amount of fat that is removed and the areas that were treated.

Risks:
Infection, asymmetry, rippling of the skin, pigmentation changes (hypo/hyper), injury to the skin, fluid retention and/or excessive loss of blood and fluids.


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 

Sunday, August 6, 2017

"Mommy Makeover" - Μειωτική -ανόρθωση στήθους και κοιλιοπλαστική

A mommy makeover is any combination of cosmetic procedures that restore your before-pregnancy appearance, typically focusing on the breasts and abdomen. A typical makeover might include a tummy tuck, a breast procedure such as an augmentation, lift or reduction and liposuction of the legs, arms or trunk.

Το  "Mommy Makeover"  συνίσταται σε ένα συνδυασμό επεμβάσεων κυρίως στο στήθος και στην κοιλιά σε γυναίκες μετά από εγκυμοσύνη που εμφανίζουν σημαντικη χαλάρωση στις περιχές αυτές. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να γίνει μόνο ανόρθωση στην περιοχή του στήθους ή και αύξηση του όγκου του με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. 
Στην περιοχή της κοιλιάς συνίσταται η κοιλιοπλαστική για την αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος αλλά και τη σύσφιξη των κοιλιακών μυών. Για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος διενεργείται και λιποαναρρόφηση για τη βελτίωση του περιγράμματος του κορμού. 


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Arm lift - Βραχιονιοπλαστική
Σκοπός της επέμβασης είναι η αφαίρεση της περίσσειας δέρματος και λιπώσους ιστού από τους βραχίονες. Κύρια ένδειξη της επέμβασης είναι ασθενείς μετά από σημαντική απώλεια βάρους όπου το κρεμάμενο δέρμα της περιοχής προκαλεί τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά προβλήματα.
Ανάλογα με το πρόβλημα η τομή μπορεί να περιορίζεται στη μασχάλη (μίνι βραχιονιοπλαστική) ή να επεκτείνεται στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1.5 -2 ώρες.

Γενική αναισθησία ή τοπική σε συνδυασμό με μέθη κατά περίπτωση.

Η ανάρρωση είναι περίπου 7-10 ημέρες, ενώ αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να αποφεύγονται για περίπου 4-6 εβδομάδες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιμάτωμα, λοίμωξη και υπαισθησία στην περιοχή είναι σπάνιες επιπλοκές. Οι ουλές στην περιοχή αυτή μπορεί να παραμείνουν εμφανείς για αρκετό διάστημα.

A brachioplasty, commonly called an arm lift, is a surgical procedure to reshape and provide improved contour to the upper arms and connecting area of chest wall.While “brachioplasty” is commonly used to describe a specific procedure for the upper arms, the term can also be used to describe any surgical arm contouring. Brachioplasty is often used to address issues such as excessive loose skin or excessive fat in the arms when it does not respond well to diet and exercise.Brachioplasty is a common procedure for patients who have experienced massive weight loss and has gained popularity since 2000.

Surgery takes approximately 1.5 – 2 hours.

Usually general anesthesia or local anesthesia with sedation.

Recovery: 7-10 days. Avoid strenuous activities for 4-6 weeks.

Risks:visible scars, hematoma, infection, reduced sensation usually recovers within the 4-6 months.


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 Λιποαναρρόφηση κοιλιάς-μηρών Liposution of tummy, waist and thighsΣκοπός της επέμβασης είναι η διόρθωση του περιγράμματος του σώματος με την αφαίρεση λιπώδους ιστού, ενώ σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μέθοδος αδυνατίσματος.
Με την λιποαναρρόφηση επιτυγχνάνουμε μέσω μικρών οπών και τη χρήση ειδικής κάνουλας την αφαίρεση λιπώδους ιστού από περιοχές με υπετροφία όπως είναι οι γλουτοί, τα ψωμάκια, η κοιλιά, τα γόνατα, το στήθος, οι βραχίονες ή ακόμα το πρόσωπο και ο λαιμός.
Για καλύτερα αποτελέσματα και γρήγορότερη ανάρρωση, χρησιμοποιούμε την “tumescent” τεχνική, δηλαδή τη διήθηση της περιοχής που πρόκειται να λιποαναρροφήσουμε με διάλυμα φυσιολογικού ορού, αγγειοσυσπαστικού και ανασιθητικού φαρμάκου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζουμε τη λιποαναρρόφηση με την λιπομεταφορά δηλαδή με μεταμόσχευση λίπους από μια περιοχή του σώματος σε άλλη.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες ή και περισσότερο ανάλογα την έκταση της περιοχής.

Τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με μέθη ή γενική αναισθησία.

Επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 ημέρες αν η περιοχή που λιποαναρροφήθηκε είναι μικρή. Σε διαφορετική επρίπτωση απαιτείται ανάρρωση σε 7-10 ημέρες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό σε 6 -12 μήνες.

 Γενικά οι επιπλοκές της λιποαναρρόφησης είναι εξαιρετικά σπάνιες ειδικά αν πραγματοποιούνται σε ασφαλές χειρουργικό περιβάλλον. Πιθανή ασυμμετρία και μικρά βαθουλώματα είναι πιθανό να συμβούν, τα οποία όμως με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται αλλά μπορεί να είναι και μόνιμα. Λοίμωξη, αιμάτωμα, θρόμβωση και υπο- ή υπέρχωση του δέρματος είναι σπάνιες επιπλοκές.Liposuction improves body shape by removing exercise-resistant fat deposits with a tube and a vacuum device. This procedure can be performed using the tumescent or the super-wet techniques. Liposuction techniques typically are performed after targeted fat cells are infused with a saline solution containing a local anesthetic and adrenalin to decrease blood loss, allow an easier removal of the fat, as well as diminish postoperative discomfort. This also reduces post-operative bruising and swelling. The most common locations for liposuction are: chin, cheeks, neck, and upper arms, the area above the breasts, abdomen, buttocks, hips, thighs, knees, calves, and ankles.

The patient usually returns to work after five days. More strenuous activity may be resumed after two to four weeks. Full recovery from swelling and bruising may take one to six months depending upon the amount of fat that is removed and the areas that were treated.

Risks:
Infection, asymmetry, rippling of the skin, pigmentation changes (hypo/hyper), injury to the skin, fluid retention and/or excessive loss of blood and fluids.


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 


Wednesday, July 12, 2017

Breast Augmentation - Aυξητική στήθους

Visit our website

Σκοπός της αυξητικής στήθους είναι είτε αύξηση του μεγέθους των μαστών είτε η διόρθωση πιθανής ασυμμετρίας. Η αύξηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, είτε με τη μεταμόσχευση λίπους, δηλαδή τη μεταφορά λιπώδους ιστού από μια περιοχή του σώματος στους μαστούς.

Στην περίπτωση χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης, η οδός προσπέλασης και εισόδου του ενθέματος μπορεί είναι στην υπομάστια πτυχή, γύρω από τη θηλαία άλω ή από τη μασχάλη. Ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά της γυναίκας, τα ενθέματα τοποθετούνται κάτω από το μαζικό αδένα ή κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ.

Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ενθέματα υψηλής ποιότητας, και μετεγχειρητικά θα λάβετε πιστοποιητικό των ενθεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Τοπική η γενική αναισθησία.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συνήθως απαιτείται παραμονή 1 νύχτας στην κλινική.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γενικές επιπλοκές περιλαμβάνουν το αιμάτωμα και λοίμωξη η οποία αντιμετώπιζεται με τη χρήση αντιβιοτικών, ενώ σπανιότερα απαιτείται η αφαίρεση του ενθέματος και η επανοτοποθέτησή του σε απώτερο χρόνο. Η εμφάνιση κάψας πρόκειται για αντίδραση του οργανισμού γύρω από το ένθεμα (σαν εσωτερική ουλή). Υπάρχουν 4 βαθμοί κάψας ανάλογα με τη σοβαρότητα. Στα αρχικά στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, ενώ σε περιπτώση εμφάνισης πόνου ή αλλοίωσης του σχήματος του μαστού απαιτείται αφαίρεση του ενθέματος και της κάψας και τοποθέτηση ενός νέου ενθέματος. Σπανιότερα παρατηρούνται διαταραχές αισθητικότητας της θηλής οι οποίες συνήθως είναι παροδικές. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ενθέματα σιλικόνης δεν διαρκούν για πάντα και μετά κυρίως τη δεκαετία αυξάνει η πιθανότητα να πρέπει να αντικατασταθούν ή να αφαιρεθούν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε 3-4 ημέρες, ενώ έντονες δραστηριότητες πρέπει να αποφευχθούν για 1 μήνα.

Monday, July 3, 2017

Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση - Bilateral mastectomy and immediate reconstructionΘύλη ασθενής υποβλήθηκε σε προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.

 Before and after bilateral prophylactic mastectomy and immediate reconstruction with silicone implants.Friday, June 23, 2017

Breast lift and asymmetry correction - Ανόρθωση μαστών και διόρθωση ανισομαστίας.Διόρθωση πτωτικών μαστών και ανισομαστίας χωρίς τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.


Σκοπός της επέμβασης είναι η ανόρθωση του στήθους ώστε να αποκτήσει πιο νεανικό σχήμα. Ανάλογα με το βαθμό της πτώσης η τομή μπορεί να περιοριστεί γύρω από τη θηλαία άλω. Σε αρκετά πτωτικούς μαστούς προστίθεται και μία κάθετη τομή με ή χωρίς επέκταση αυτής οριζόντια στην υπομάστια πτυχή. Αν είναι απαραίτητο ταυτόγχρονα με την ανόρθωση μπορεί να γίνει και αύξηση του μεγέθους του μαστού με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.

Before and after breast ptosis and asymmetry correction.
Wednesday, June 14, 2017

Abdominal liposcution - Λιποαναρρόφηση κοιλιακής χώραςΣκοπός της επέμβασης είναι η διόρθωση του περιγράμματος του σώματος με την αφαίρεση λιπώδους ιστού, ενώ σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μέθοδος αδυνατίσματος.
Με την λιποαναρρόφηση επιτυγχνάνουμε μέσω μικρών οπών και τη χρήση ειδικής κάνουλας την αφαίρεση λιπώδους ιστού από περιοχές με υπετροφία όπως είναι οι γλουτοί, τα ψωμάκια, η κοιλιά, τα γόνατα, το στήθος, οι βραχίονες ή ακόμα το πρόσωπο και ο λαιμός.
Για καλύτερα αποτελέσματα και γρήγορότερη ανάρρωση, χρησιμοποιούμε την “tumescent” τεχνική, δηλαδή τη διήθηση της περιοχής που πρόκειται να λιποαναρροφήσουμε με διάλυμα φυσιολογικού ορού, αγγειοσυσπαστικού και ανασιθητικού φαρμάκου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζουμε τη λιποαναρρόφηση με την λιπομεταφορά δηλαδή με μεταμόσχευση λίπους από μια περιοχή του σώματος σε άλλη.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες ή και περισσότερο ανάλογα την έκταση της περιοχής.
Τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με μέθη ή γενική αναισθησία.

Δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική.

Γενικά οι επιπλοκές της λιποαναρρόφησης είναι εξαιρετικά σπάνιες ειδικά αν πραγματοποιούνται σε ασφαλές χειρουργικό περιβάλλον. Πιθανή ασυμμετρία και μικρά βαθουλώματα είναι πιθανό να συμβούν, τα οποία όμως με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται αλλά μπορεί να είναι και μόνιμα. Λοίμωξη, αιμάτωμα, θρόμβωση και υπο- ή υπέρχωση του δέρματος είναι σπάνιες επιπλοκές.

Επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 ημέρες αν η περιοχή που λιποαναρροφήθηκε είναι μικρή. Σε διαφορετική επρίπτωση απαιτείται ανάρρωση σε 7-10 ημέρες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό σε 6 -12 μήνες.

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα αν το βάρος σας είναι σταθερό.

Improves body shape by removing exercise-resistant fat deposits with a tube and a vacuum device. This procedure can be performed using the tumescent or the super-wet techniques. Liposuction techniques typically are performed after targeted fat cells are infused with a saline solution containing a local anesthetic and adrenalin to decrease blood loss, allow an easier removal of the fat, as well as diminish postoperative discomfort. This also reduces post-operative bruising and swelling. The most common locations for liposuction are: chin, cheeks, neck, and upper arms, the area above the breasts, abdomen, buttocks, hips, thighs, knees, calves, and ankles.
Traditional: One to two hours or more.
Usually general anesthesia is used.
This is an outpatient procedure.
Temporary bruising, swelling, numbness, soreness or burning sensations.
Infection, asymmetry, rippling of the skin, pigmentation changes (hypo/hyper), injury to the skin, fluid retention and/or excessive loss of blood and fluids.
The patient usually returns to work after five days. More strenuous activity may be resumed after two to four weeks. Full recovery from swelling and bruising may take one to six months depending upon the amount of fat that is removed and the areas that were treated.
The effect is permanent and must be augmented with a sensible diet and consistent exercise.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, May 24, 2017

FaceLift - Λίφτινγκ προσώπου - λαιμού και μεταμόσχευση λίπουςΠριν και μετά λίφτινγκ προσώπου και λαιμού, μεταμόσχευση λιπους, άνω βλέφαροπλαστική και λιφτινκγ οφρυων
Το λίφτινγκ ή ρυτιδεκτομή αποτελεί το Gold Standard στην πλαστική χειρουργική για τη ανανέωση του προσώπου και του λαιμού. Ανόλογα με το βαθμό πτώσης των ιστών του προσώπου μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ του ολικού λίφτινγκ προσώπου και του μίνι λίφτινγκ.
Το MACS Lift αποτελεί μια παραλλαγή που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός μίνι λίφτινγκ (λίγες τομές), και το καλό αποτέλεσμα ενός ολικού. Με την περιορισμένη υποσκαφή του δέρματος και τη χρήση εσωτερικών ραμμάτων ανάρτησης των ιστών ελαττώνουμε το χρόνο ανάρρωσης ενώ ταυτόγχρονα εξασφαλίζουμε ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Ταυτόγχρονα με το MACS lift μπορεί να συνδυαστεί λιποαναρρόφηση στο λαιμό, μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο και βλεφαροπλαστική προκειμένου μαζί με την ανόρθωση των ιστών να αναπληρωθεί ο χαμένος όγκος και να αφαιρεθεί η περίσσεια δέρματος από τα βλέφαρα.
Before and after face and neck lift, fat transfer, lateral brow lift and upper Blepharoplasty
A facelift, technically known as a rhytidectomy (from Ancient Greek ῥυτίς (rhytis) "wrinkle" + ἐκτομή (ektome) "excision", surgical removal of wrinkles), is a type of cosmetic surgery or facial toning procedure used to give a more youthful facial appearance. There are multiple surgical techniques and exercise routines. Surgery usually involves the removal of excess facial skin, with or without the tightening of underlying tissues, and the redraping of the skin on the patient's face and neck. Surgical facelifts are effectively combined with eyelid surgery (blepharoplasty) and other facial procedures and are typically performed under general anesthesia or deep twilight sleep.

Wednesday, April 26, 2017

Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση - Bilateral mastectomy and reconstruction


Before and after bilateral nipple sparing mastectomy and immediate reconstruction with anatomical implants and mesh for implants lower pole coverage.

Θύλη ασθενής πριν και μετά από αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος και τηε θηλής του μαστού και άμεση αποκατάσταση με ανατομικά ενθέματα σιλικόνης και πλέγματος για την κάλυψη του κάτω πόλου του ενθέματος.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Friday, March 17, 2017

Αντιμετώπιση σαρκώματος αντιβραχίου - Reconstruction of forearm sarcoma. Άρρεν ασθενής με καρκίνωμα στο αριστερό αντιβράχιο. Διεεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και κάλυψη του ελλείμματος με τμήμα το μηρού το οποίο μεταμοσχεύθηκε στο αντιβράχιο.

Χειρουργοί:

Σαπουντζής Σταμάτης, Πλαστικός Χειρουργός
Σαμολαδάς Ευθύμιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Male patient with soft tissue tumor (sarcoma) in his left forearm. Radical excision of the lesion and reconstruction with a free ALT flap.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, March 15, 2017

"Mommy Makeover" - Μειωτική στήθους και κοιλιοπλαστική

A mommy makeover is any combination of cosmetic procedures that restore your before-pregnancy appearance, typically focusing on the breasts and abdomen. A typical makeover might include a tummy tuck, a breast procedure such as an augmentation, lift or reduction and liposuction of the legs, arms or trunk.

Το  "Mommy Makeover"  συνίσταται σε ένα συνδυασμό επεμβάσεων κυρίως στο στήθος και στην κοιλιά σε γυναίκες μετά από εγκυμοσύνη που εμφανίζουν σημαντικη χαλάρωση στις περιχές αυτές. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να γίνει μόνο ανόρθωση στην περιοχή του στήθους ή και αύξηση του όγκου του με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. 
Στην περιοχή της κοιλιάς συνίσταται η κοιλιοπλαστική για την αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος αλλά και τη σύσφιξη των κοιλιακών μυών. Για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος διενεργείται και λιποαναρρόφηση για τη βελτίωση του περιγράμματος του κορμού. 


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Friday, March 10, 2017

Breast reduction - Μειωτική στήθουςA breast reduction, also referred to as a reduction mammoplasty, is a surgical procedure to reduce the size and improve the shape of the breasts. Typically, women who are candidates for this procedure have physical symptoms related to the weight or shape of their breasts. These symptoms include back pain, neck pain, and bra strap grooves. The incisions vary based upon the breast size before the operation and the final post operative size. An incision is made around the nipple and areola accompanied by a vertical incision below the areola with or without a horizontal incision made in the crease below the breast. Short scar techniques are frequently applicable in breast reduction surgery and allow excellent reduction of size with improved shape while limiting the extent of the incisions.For reduction of very large breasts, in some cases the nipple and areola may need to be surgically removed and reapplied as a graft. Removing and reapplying the nipple/areola tissue will result in the loss of nipple sensation and the inability to breastfeed.
Σκοπός της μειωτικής του στήθους είναι η μείωση του μεγέθους των μαστών με ταυτόγχρονη ανόρθωση αυτών και βελτίωση του σχήματός τους. Συνήθως οι γυναίκες που επιθυμούν μείωση του μεγέθους του στήθους παρουσιάζουν μια σειρά από λειτουργικά προβλήματα, όπως πόνος στον αυχένα και στη ράχη, δερματίτιδα και ερεθισμό του δέρματος από το στηθόδεσμα. Δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν και ψυχολογικά προβλήματα και αίσθημα ανασφάλειας.
Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα των μαστών η τομή είναι συνήθως γύρω από τη θηλαία άλω και μία καθετη από τη θηλαία άλω προς την υπομάστια πτυχή, ενώ άλλες φορές πρέπει να επεκταθεί και στην υπομάστια πτυχή.
Η τεχνική που εφαρμόζουμε εξασφαλίζει τις λιγότερες δυνατές τομές προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Κάποιες φορές είναι δυνατόν να ελαττώσουμε το μέγεθος των μαστών χωρίς τομές, μόνο με λιποαναρρόφηση. Στις περιπτώσεις όμως αυτές δεν μπορεί να επιτευχθεί ανόρθωση του μαστού.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, March 1, 2017

Αποκατάσταση γνάθου με περονιαίο κρημνό - Mandible reconstruction with free fibula flap.


Θύλη ασθενής με καρκίνωμα κάτω χείλους με επέκταση στο οστό της κάτω γνάθου. Διενεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και αφαίρεση του κεντρικού τμήματος της γνάθου. Για την αποκατάσταση του οστικού ελλείμματος λήφθηκε το οστό της περόνης μαζί με το υπερκείμενο δέρμα και μεταμοσχεύθηκε στην περιοχή της γνάθου.

Χειρουργοί:
Βαχτσεβάνος Κων/νος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Κεχαγιάς Νικόλαος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Τσέκος Αντώνιος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Σαπουντζής Σταμάτης, Πλαστικός χειρουργός

Αργυρακούλη Γεωργία, Αναισθησιολόγος

Female patient with lower lip cancer invaded the mandibular bone. After radical excision of the lesion the bone defect was reconstructed with bone and skin of the lower limb (fibula osteocutaneous flap).Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Wednesday, February 22, 2017

Secondary Facelift and Fat Transfer - FaceLift και μεταμόσχευση λίπους


A lovely lady in her fifties asking for further improvement in her jawl and facial volume loss after a facelift performed several years ago. A secondary facelift with SMAS plication and fat transfer was performed. #facelift #facelifting #fattransfer #SMAS #rhytidectomy #woman #womanstyle #plasticsurgery #plasticsurgeon #aestheticsurgery #aestheticsurgeon #cosmeticsurgery #cosmeticsurgeon #beauty #youthful #thessaloniki #skg #instagood #greece

Το λίφτινγκ ή ρυτιδεκτομή αποτελεί το Gold Standard στην πλαστική χειρουργική για τη ανανέωση του προσώπου και του λαιμού. Ανόλογα με το βαθμό πτώσης των ιστών του προσώπου μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ του ολικού λίφτινγκ προσώπου και του μίνι λίφτινγκ.
Το MACS Lift αποτελεί μια παραλλαγή που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός μίνι λίφτινγκ (λίγες τομές), και το καλό αποτέλεσμα ενός ολικού. Με την περιορισμένη υποσκαφή του δέρματος και τη χρήση εσωτερικών ραμμάτων ανάρτησης των ιστών ελαττώνουμε το χρόνο ανάρρωσης ενώ ταυτόγχρονα εξασφαλίζουμε ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Ταυτόγχρονα με το MACS lift μπορεί να συνδυαστεί λιποαναρρόφηση στο λαιμό, μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο και βλεφαροπλαστική προκειμένου μαζί με την ανόρθωση των ιστών να αναπληρωθεί ο χαμένος όγκος και να αφαιρεθεί η περίσσεια δέρματος από τα βλέφαρα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση διενεργήθη λιποαναρρόφηση στο λαιμό, μίνι λίφτινγκ, ανάρτηση των εσωτερικών ιστών (SMAS plication), και μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207