Tuesday, September 29, 2015

Nasolabial fold correction with Hyaluronic acid filler - Διόρθωση ρινοπαρειακής αύλακας με ενέσιμο υαλουρονικό

Nasolabial fold correction with HA filler; 0.6ml per side. Διόρθωση ρινοπαρειακής αύλακας με υαλουρονικό οξύ. Χρησιμοποιήθηκε 0.6ml σε κάθε πλευρά.Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Monday, September 28, 2015

Neck Liposuction and MACS Lift - Λιποαναρρόφηση λαιμού και μίνι λίφτινγκ (MACS Lift)

Female patient with significant neck laxity. Under local anesthesia neck liposuction and mini face lift (MACS lift) was performed.

Ασθενής με χαλάρωση στην περιοχή του λαιμού. Υπό τοπική αναισθησία διενεργήθη λιποαναρρόφηση στο λαιμό και μίνι λίφτινγκ.

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Unstable scar after metal plates removal due to tibial fracture. Ασταθής ουλή μετά την αφαίρεση υλικών λόγω κατάγματος κνήμης

Ασθενής με ασταθή ουλή στην κνήμη μετά την αφαίρεση πλάκας οστεοσύνθεσης λόγω κατάγματος κνήμης. Διενεργήθη χειρουργικός καθαρισμός, κάλυψη του οστού με μετάθεση της έσω κεφαλής του γαστροκνήμιου μυός και κάλυψη του δερματικού ελλείμματος με κρημνό Keystone. 2 μήνες μετά πλήρης επούλωση του χειρουργικού τραύματος.
 
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Wide excsion of recurrent SCC- Ευρεία εκτομή υποτροπής ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και αποκατάσταση με τοπικό κρημνό

Recurrent cheek SCC - Wide excision and superficial parotidectomy with facial nerve preservation. Reconstruction with local flap. 


Υποτροπή ακανθοκυτταρικού  καρκινώματος παρειάς. Διενεργήθηκε ευρεία εκτομή και επιπολής παρωτιδεντομή. Οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου αναγνωρίστηκαν και διατηρήθηκαν. Κάλυψη του ελλείμματος με τοπικό κρμηνό. Αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των ραμμάτων. 

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Sunday, September 27, 2015

Fibula osteocutaneous flap - Λήψη περονιαίου οστεοδερματικού κρημνού

 
 
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Breast Reconstruction with DIEP Flap - Αποκατάσταση μαστού με αυτόλογους ιστούς από την κοιλιά (DIEP Flap) χωρίς τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης

Η απώλεια του μαστού μετά από μαστεκτομή επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία της γυναίκας. Άγχος, κατάθλιψη, απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος, μείωση της γυναικίας αυτοεκτίμησης είναι συνήθη επακόλουθα μετά από επέμβαση μαστεκτομής.
Αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή επιδρά θετικά στην ψυχολογία των γυναικών και βελτιώνει την ποιότητα ζώης τους. Για το λόγο αυτό στα περισσότερα κέντρα του εξωτερικού επικρατεί η τάση μαζί με τη μαστεκτομή να διενεργείται και η αποκατάσταση, έτσι ώστε η γυναίκα να μη βιώνει την απώλεια του μαστού. Παρόλα αυτά η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει μήνες ή χρόνια μετά τη μαστεκτομή με πολύ καλά αποτελέσματα και χωρίς να επηρεάζει την πορεία της νόσου.
Ο πιο συχνός τρόπος αποκατάστασης είναι με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. Συνήθως απαιτείται αρχικά η τοποθέτηση ενός διατατήρα κάτω από το δέρμα και τους μύες του θώρακα, οποίος σταδιακά διατείνει το υπερκείμενο δέρμα και αφού παραμένει για μερικούς μήνες, στη συνέχεια αντικαθίσταται με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η απλότητα της τεχνικής, ο μικρός χειρουργικός χρόνος και η σχετικά γρήγορη ανάρρωση.

Παρόλα αυτά τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η παρουσία ξένου σώματος, η δυσκολία επίτευξης συμμετρίας με τον άλλο μαστό, στην ψηλάφηση ο νέος μαστός διαφέρει σημαντικά από τον φυσιολογικό, υπάρχει υψηλό ποσοστό αποτυχίας σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, συχνή είναι η εμφάνιση κάψας γύρω από το ένθεμα (το στήθος γίνεται σκληρό, το σχήμα του αλλάζει και στη συνέχεια προκαλεί πόνο, οπότε το ένθεμα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί). Επίσης, τα μέχρι τώρα διαθέσιμα ενθέματα σιλικόνης ακόμα και τα πιο σύγχρονα δεν αντέχουν για πάντα και θα πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον να αντικατασταθούν.
Ο πιο σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μαστού περιλαμβάνει τη χρήση αυτόλογων ιστών από την κοιλιά χωρίς την ανάγκη χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης. Κατά την τεχνική αυτή (DIEP flap) λαμβάνεται  το δέρμα και το λίπος της κοιλιάς κάτω από τον ομφαλό (όπως στην κοιλιοπλαστική) και μεταφέρεται στην περιοχή του  μαστού. Για να αιματωθεί ο νέος μαστός ο Πλαστικός Χειρουργός  εξειδικευμένος στη Μικροχειρουργική αναστομώνει τα αγγεία του κρημνού της κοιλιάς με τα αγγεία του θώρακα με τη βοήθεια του μικροσκοπίου.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:
-    Η μη χρήση ξένου σώματος δηλαδή ενθέματος σιλικόνης

-    Το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό, αφού ο νέος μαστός αποτελείται από λίπος απότε στην ψηλάφηση ομοιάζει περισσότερο με τον φυσιολογικό μαστό

-    Ο νέος μαστός παρουσιάζει τη φυσιολογική πτώση που εμφανίζει και ο άλλος μαστός δίνοντας πιο συμμετρικό αποτέλεσμα

-    Πρόκειται για εφ’όρου ζωής αποκατάσταση, αφού δεν απαιτούνται άλλες επεμβάσεις μετά από χρόνια, όπως συμβαίνει με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης

-    Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι γυναικές που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο αποκατάστασης είναι περισσότερο ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτές που επιλέγουν τη χρήση ενθεμάτων
-    Ταυτόγχρονα με την αποκατάσταση μαστού βελτιώνεται και η περιοχή της κοιλιάς καθώς αφαιρείται από την περιοχή η περίσσεια του λίπους.
Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ο αυξημένος χειρουργικός χρόνος, καθώς και ότι απαιτείται από τον πλαστικό χειρουργό να είναι εξειδικευμένος στη μικροχειρουργική.
Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης μαστού στην Ευρώπη, το Queen Victoria Hospital στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από το 80% των αποκαταστάσεων μαστού διενεργούνται με την τεχνική αυτή με ποσοστά επιτυχίας υψηλότερο του 98%.
Είναι λοιπόν απαραίτητο κάθε γυναίκα που πρόκειται να υποβληθεί σε αποκατάσταση μαστού να λάβει την απαραίτητη ενημέρωση από πλαστικό χειρουργό εξειδικευμένο στην αποκατάσταση μαστού προκειμένου να επιλεγεί η πιο κατάλληλη τεχνική για την περίπτωσή της.
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Abdominal liposuction - Λιποαναρρόφηση κοιλίαςStamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Facial Palsy Reconstruction with Free Gracilis - Αποκατάσταση παράλυσης προσωπικού νεύρου με τη χρήση ισχνού προσαγωγού μυός

What Is Facial Paralysis?

Facial paralysis is loss of facial movement because of nerve damage. Your facial muscles droop or become weak. It usually happens on just one side of the face and is typically caused by:

  • infection or inflammation of the facial nerve
  • head trauma
  • head or neck tumor
  • stroke

Facial paralysis can come on suddenly (in the case of Bell’s palsy, for example) or can happen gradually over a period of months (in the case of a head or neck tumor). Depending on the cause, the paralysis might last a short or extended period of time.

Παράλυση Προσωπικού Νεύρου

Η παράλυση του προσωπικού νεύρου προκαλεί αδυναμία κίνησης των μυών του προσώπου. Συνήθως, συμβαίνει στη μία πλευρά του προσώπου, ενώ σπανιότερα εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα. Οι κύριες αιτίες εμφάνισης είναι:

  • φλεγμονή του προωπικού νεύρου
  • κακωση κεφαλής
  • όγκοι κεφαλής-τραχήλου
  • αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Η παράλυση του προσωπικού νεύρου μπορεί να συμβεί οξέως (Bell palsy) ή σταδιακά με την πάροδο μηνών. Αναλόγως την αιτία μπορεί να είναι παροδική ή μόνιμη.


It is presented a case of a male patient with long lasting left side facial paralysis after tumor removal. Facial movement was restored using free gracilis muscle flap.

Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος ασθενούς με παράλυση του προσωπικού νεύρου στην αριστερή πλευρά του προώπου. Για την αποκατάσταση της κινητικότητας του προσώπου χρησιμοποιήθηκε ο ισχνός προσαγωγός μυς της έσω επιφάνειας του μηρού, ο οποίος μεταμοσχεύθηκε στο πρόσωπου. Τα αγγεία και το νεύρο του μυός αναστομώθηκαν με αγγεία και νεύρα του προσώπου, ώστε ο μυς να  ανακτήσει τη λειτουργία του.

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Forehead BCC - Αφαίρεση επιθηλιώματος και αποκατάσταση με τοπικό κρημνό

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Neck Liposuction and Chin Fat grafting - Λιποαναρρόφηση λαιμού και μεταμόσχευση λίπους στο πηγούνι

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Lip Augmentation with HA Filler - Αύξηση Χειλιών με ενέσιμο Υαλουρονικό. 
Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Monday, September 21, 2015

Μειωτική στήθους - Breast reduction with superomedial pedicle

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr