Αποκατάσταση μαστού - Breast reconstructionFemale patient with right breast cancer reconstructed with silicone implant and titanium mesh as one stage reconstruction. For better symmetry the left breast augmentation was performed using tear drop shape silicone implant using dual plane technique

Ασθενής με καρκίνο στο δεξιό  μαστό, υποβλήθηκε σε μαστεκτομή και αποκατάσταση σε ένα χρόνο με τη χρήση ενθέματος σιλικόνης και πλέγμα τιτανίου για την ολική κάλυψη του ενθέματος. Για την επίτευξη καλύτερης συμμετρίας διενεργήθη και αυξητική στον αριστερό μαστό με τη χρήση ανατομικού ενθέματος κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ με την τεχνική dual plane.  Σε επόμενο στάδιο θα αποκατασταθεί η θηλή και η θηλαία άλω.


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon 
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com 
e: admin@drstam.gr
Follow us:
Website: www.http://drstam.gr/en/
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam/
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207