Αποκατάσταση ημιγλωσσεκτομής με ελεύθερο κερκιδικό κρημνό - Hemiglossectomy reconstruction with free radial forearm flap
Άρρεν ασθενής με καρκίνωμα γλώσσας. Διενεργήθη λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου, ημιγλωσσεκτομή και  μικροχειρουργική αποκατάσταση με τμήμα του αντιβραχίου το οποίο μεταμοσχεύθηκε στη στοματική κοιλότητα.

Male patient with tongue SCC. Neck dissection and Hemiglossectomy was performed. The defect was reconstructed with free forearm flap.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon 
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com 
e: admin@drstam.gr
Follow us:
Website: www.http://drstam.gr/en/
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam/
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207

Comments