Αποκατάσταση όγκου θωρακικού τοιχώματος με perforator κρημνό από τη ράχηWide excision of thoracic wall SCC and reconstruction with Thoracodorsal Artery Perforator Fap (TAP)

Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon

Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki
, Greece
tel:+30 6944292525
www.drstam.gr

Comments