ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - TUMMY TUCK


Σκοπός της επέμβασης είναι η αφαίρεση του λιπώδους ιστού και της περίσσειας του δέρματος κάτωθεν του ομφαλού. Ταυτόγχρονα, γίνεται και σύσφιξη των μυών της κοιλιάς ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα καλύτερο. Η τομή βρίσκεται χαμηλά στην κοιλιακή χώρα, παρόμοια με αυτής της καισαρικής ωστόσο εκτείνεται περσσότερο προς τα πλάγια. Παρόλα αυτά τοποθετείται σε τέτοιο σημείο ώστε να κρύβεται από το εσώρουχο και το μαγιό.
Αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο κάτω από τον ομφαλό τότε έχει θέση και η μίνι κοιλιοπλαστική, με πολύ μικρότερη ουλή και ταχύτερη ανάρρωση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις για να επιτύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συνδυάζουμε την κοιλιοπλαστική με την λιποαναρρόφηση.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
  Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2-4 ώρες.
 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
  Γενική αναισθησία.
 • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  Παραμονή στην κλινική 1 ημέρα.
 • ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  Πιθανές επιπλοκές της κοικιοπλαστικής είναι αρχικά η φλεγμονή και το αιμάτωμα όπως και σε κάθε άλλη χειεουργική επέμβαση. Αν καπνίζετε η επούλωση του τραύματος είναι προβληματική και μπορεί να καθυστερήσει την ανάρρωσή σας. Ευαισθησία και αίσθημα τάσης στην κοιλιά είναι συνήθη και υποχωρούν μέσα σε 7 με 10 ημέρες. Εν τω βάθει φλβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή είναι σπάνιες εποπλοκές.
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Επιστροφή στην εργασία συνίσταται μετά από 7 με 10 ημέρες αλλά η οριστική ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει 3-4 εβδομάδες.

Comments