Ωτοπλαστική - Otoplasty (Ear correction)
Σκοπός της ωτοπλαστικής είναι να διορθωθούν τα αφεστώτα ώτα. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του χόνδρινου σκελετού του ωτός, ώστε η τελική του θέση  να είναι πιο κοντά στο κεφάλι. Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί στην αύλακα μεταξύ αυτού και της κεφαλής, ώστε μετεγχειρητικά να μην είναι εμφανής. Η επέμβαση συνίσταται  σε παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και πριν από την είσοδο στο σχολείο προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Τοπική η γενική αναισθησία

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Φλεγμονή και αιμάτωμα είναι σπάνιες επιπλοκές και απαιτούν τη χορήγηση αντιοβιοτικών ή παροχέτευσης σε περίπτωση αιματώματος. Μικρή είναι και η πιθανότητα υποτροπής η οποία απαιτεί επιπλέον διόρθωση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε 7-10 ημέρες, ενώ έντονες δραστηριότητες πρέπει να αποφευχθούν για 1 μήνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon 
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece

Follow us:


Website: www.drstam.gr

Comments