Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση - Bilateral mastectomy and reconstruction


Before and after bilateral nipple sparing mastectomy and immediate reconstruction with anatomical implants and mesh for implants lower pole coverage.

Θύλη ασθενής πριν και μετά από αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος και τηε θηλής του μαστού και άμεση αποκατάσταση με ανατομικά ενθέματα σιλικόνης και πλέγματος για την κάλυψη του κάτω πόλου του ενθέματος.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207