Αντιμετώπιση σαρκώματος αντιβραχίου - Reconstruction of forearm sarcoma. Άρρεν ασθενής με καρκίνωμα στο αριστερό αντιβράχιο. Διεεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και κάλυψη του ελλείμματος με τμήμα το μηρού το οποίο μεταμοσχεύθηκε στο αντιβράχιο.

Χειρουργοί:

Σαπουντζής Σταμάτης, Πλαστικός Χειρουργός
Σαμολαδάς Ευθύμιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Male patient with soft tissue tumor (sarcoma) in his left forearm. Radical excision of the lesion and reconstruction with a free ALT flap.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207