Αποκατάσταση γνάθου με περονιαίο κρημνό - Mandible reconstruction with free fibula flap.


Θύλη ασθενής με καρκίνωμα κάτω χείλους με επέκταση στο οστό της κάτω γνάθου. Διενεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και αφαίρεση του κεντρικού τμήματος της γνάθου. Για την αποκατάσταση του οστικού ελλείμματος λήφθηκε το οστό της περόνης μαζί με το υπερκείμενο δέρμα και μεταμοσχεύθηκε στην περιοχή της γνάθου.

Χειρουργοί:
Βαχτσεβάνος Κων/νος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Κεχαγιάς Νικόλαος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Τσέκος Αντώνιος, Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Σαπουντζής Σταμάτης, Πλαστικός χειρουργός

Αργυρακούλη Γεωργία, Αναισθησιολόγος

Female patient with lower lip cancer invaded the mandibular bone. After radical excision of the lesion the bone defect was reconstructed with bone and skin of the lower limb (fibula osteocutaneous flap).Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207