ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DIEP FLAP ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ - CTA in DIEP FLAP for Breast Reconstruction

Ο πλέον σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μαστού επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτόλογου ιστού από το δέρμα της κοιλιάς, χωρίς την ανάγκη χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης. Η επέμβαση απαιτεί εξειδικευμένο στη μικροχειρουργική πλαστικό χειρουργό, δεδομένου ότι ο δερμολιπώδης ιστός  λαμβάνεται μαζί με τα αγγεία που τον αιματώνουν προκειμένου να μεταφερθεί στην περιοχή του μαστού και να επαναιματωθεί από τα αγγεία του θώρακα.

Σπουδαίο εργαλείο στην ανεύρεση των τροφοφόρων αγγείων που αιματώνουν το δέρμα της κοιλιάς αποτελεί η αξονική αγγειογραφία. Στη φωτογραφία επισημαίνονται τα 4 διατιτραίνοντα αγγεία όπως φαίνονται στην απεικονιστική εξέταση καθώς και διεγχειρητικά.Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος  και το ποσοστό των επιπλοκών.

The most innovative method for breast reconstruction is the use of autologous tissue from the abdomen or DIEP flap. CTA is a great tool for preoperative mapping of perforators vessels decreasing the operative time and complications rates.
The picture shows the results of preop CTA revealing 4 perforator vessels and the clinic findings intraoperatively.



Stamatis Sapountzis M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str., Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
www.drstam.gr
ssapountzis@yahoo.com
sapountziss@gmail.com

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207